ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Loài nào sau đây không thuộc ngành Thân mềm 

  • A. Trai
  • B. Rươi
  • C. Hến 
  • D. Ốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ngành Thân mềm rất đa dạng, phong phú như: trai, sò, ốc, hến, ngao, mực… và phân bố ở khắp các môi trường: biển, sông, ao, hồ, trên cạn.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134069

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON