ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trai di chuyển được là nhờ 

  • A. Chân trai thò ra thụt vào
  • B. Động tác đóng mở vỏ trai 
  • C. Hình thành chân giả
  • D. Cả a và b đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhờ chân trai thò ra rồi thụt vào, kết hợp với động tác đóng mở vỏ mà trai di chuyển chậm chạp trong bùn với tốc độ 20 – 30cm một giờ, để lại phía sau một đường rãnh trên mặt bùn.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON