YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 35 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 tr 35 sách GK Sinh lớp 7

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 35 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON