ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 tr 59 sách GK Sinh lớp 6

Các loại thân biến dạng, vai trò của chúng đối với cây và công dụng đối với con người.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 4

 
 
STT Tên cây Loại thân biến dạng Vai trò đối với cây Công dụng đối với người
1 Cây nghệ Thân rễ Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
2 Cây tỏi Thân hành Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm gia vị và thuốc chữa bệnh
3 Su hào Thân củ trên mặt đất Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn
4 Cà rốt Thân củ dưới mặt đất Dự trữ chất dinh dưỡng cho cây Làm thức ăn

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 59 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1