YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 18 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 18: Biến dạng của thân​​ giúp các em học sinh phân biệt được các đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh; Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF