YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 59 sách GK Sinh lớp 6

Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

STT Tên cây Thân biến dạng Chức năng của chúng đối với cây
1 Su hào Thân củ trên mặt đất Chứa chất dự trữ cho cây
2 Cây hành Thân hành Chứa chất dự trữ cho cây
3 Củ gừng Thân rễ nằm trong đất Chứa chất dự trữ cho cây
4 Khoai tây Thân củ nằm trong đất Chứa chất dự trữ cho cây
5 Xương rồng Thân trong nước Dự trữ nước và quang hợp

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 59 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON