YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 20 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 20 sách BT Sinh lớp 7

Quan sát hình 11.2 SGK và cho biết:

  • Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ bộ phận nào?
  • Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây.
  • Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau?  
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  •  Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.
  • Con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây: Nước và muối khoáng hoà tan trong đất được lông hút hấp thụ, chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.
  • Quá trình hút nước và muối khoáng có quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 20 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON