YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 11 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ giúp các em học sinh biết quan sát, phân tích kết quả thí nghiệm để tự xác định được vai trò của nước và một số loại muối khoáng chính đối với cây.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON