YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 tr 37 sách GK Sinh lớp 6

Theo em những giai đoạn nào cây cần nước và muối khoáng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Cây cần nhiều nước và muối khoáng vào thời kì sinh trưởng mạnh như khi đâm chồi, nảy lộc, đẻ nhánh (ở lúa), chuẩn bị ra hoa (làm đòng ở lúa). Bởi vì vào thời kì này cây cần tích lũy vật chất và năng lượng cho sự tăng khối lượng và chất lượng của các bộ phận trong cây.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 37 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON