YOMEDIA

Bài tập 2 trang 25 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 25 sách GK Sinh lớp 6

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:

 • Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
 • Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.
 • Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),...

Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:

 • Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
 • Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 25 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoài Như

  Theo dõi (1) 2 Trả lời
 • vu minh duong

  neu thanh phan cau tao chu yeu cua te bao.chuc nang moi thanh phan

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • hoàng diệu chi chi

  winkcấu tạo và chức năng của cơ uan sinh dưỡng

  ở thục vật

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Đức Sáng

  Nêu vai trò lục lạp trong chế tạo chất hữu cơ. Lục lạp hình thành trong điều kiện nào???

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • Nguyễn Trần Thảo Vy

  Nêu cấu tạo và chức năng tương ứng của từng thành phần trong tế bào ( vách tế bào, chất tế bào,... )

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phạm My

  Em hãy trình bày về cấu tạo thực vật 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quỳnh

  - Nhận xét các tế bào trong cùng một mô hoặc ở hai mô khác nhau :

     giống nhau:.....

     khác nhau:.....

  - Mô là gì ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
 • May May

  Câu 20. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào ?

  A. Antonie Leeuwenhoek

  B. Gregor Mendel

  C. Charles Darwin

  D. Robert Hook

  Câu 21. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

  A. 2 B. 1

  C. 4 D. 8

  Câu 22. Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?

  1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.

  2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

  3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

  A. 1, 2, 3 B. 2, 3

  C. 1, 3 D. 1, 2

  Câu 23. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại

  C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường

  D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

  Câu 24. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật ?

  A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá

  B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng

  C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang

  D. Sự vươn cao của thân cây tre

  Câu 25. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ ?

  A. Mô phân sinh

  B. Mô bì

  C. Mô dẫn

  D. Mô tiết

  Câu 26. Cho các diễn biến sau :

  1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con

  2. Phân chia chất tế bào

  3. Phân chia nhân

  Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự sớm muộn như thế nào ?

  A. 3 - 1 - 2

  B. 2 - 3 - 1

  C. 1 - 2 - 3

  D. 3 - 2 - 1

  Câu 27. Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Trao đổi chất

  C. Sinh sản

  D. Cảm ứng

  Câu 28. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

  A. 32 tế bào

  B. 4 tế bào

  C. 8 tế bào

  D. 16 tế bào

  Câu 29. Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Chất tế bào

  C. Vách tế bào

  D. Nhân

  Câu 30. Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là đúng ?

  A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.

  B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.

  C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

  D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  So sánh cấu tạo tế bào vi khuẩn và tế bào Thực vật?(điền câu trả lời vào bảng sau)

  *MIK ĐANG CẦN GẤP.Nhờ các bạn trả lời ngắn gọn và đầy đủ hộ mik nhé!Thanks

  Tế bào vi khuẩn

  Tế bào Thực vật

  *Giống nhau

  *Khác nhau

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Goc pho

  Tế bào phân chia như thế nào?

  - Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

  - Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Quan sát H.8.1 và cho biết

  Tế bào lớn lên như thế nào?

  Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA