YOMEDIA

Hỏi đáp về Cấu tạo tế bào thực vật - Sinh học 6

Nếu các em có những khó khăn nào về cấu tạo tế bào thực vật​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Sinh HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (88 câu):

 • Nguyễn Đức Sáng

  Nêu vai trò lục lạp trong chế tạo chất hữu cơ. Lục lạp hình thành trong điều kiện nào???

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trần Thảo Vy

  Nêu cấu tạo và chức năng tương ứng của từng thành phần trong tế bào ( vách tế bào, chất tế bào,... )

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm My

  Em hãy trình bày về cấu tạo thực vật 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh

  - Nhận xét các tế bào trong cùng một mô hoặc ở hai mô khác nhau :

     giống nhau:.....

     khác nhau:.....

  - Mô là gì ?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May

  Câu 20. Ai là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của tế bào ?

  A. Antonie Leeuwenhoek

  B. Gregor Mendel

  C. Charles Darwin

  D. Robert Hook

  Câu 21. Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

  A. 2 B. 1

  C. 4 D. 8

  Câu 22. Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?

  1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.

  2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

  3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

  A. 1, 2, 3 B. 2, 3

  C. 1, 3 D. 1, 2

  Câu 23. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với đời sống thực vật ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Giúp cây ức chế được các sâu bệnh gây hại

  C. Giúp cây thích nghi tuyệt đối với điều kiện môi trường

  D. Giúp cây sinh trưởng và phát triển

  Câu 24. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật ?

  A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá

  B. Sự xẹp, phồng của các tế bào khí khổng

  C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang

  D. Sự vươn cao của thân cây tre

  Câu 25. Ở cơ thể thực vật, loại mô nào bao gồm những tế bào chưa phân hóa và có khả năng phân chia mạnh mẽ ?

  A. Mô phân sinh

  B. Mô bì

  C. Mô dẫn

  D. Mô tiết

  Câu 26. Cho các diễn biến sau :

  1. Hình thành vách ngăn giữa các tế bào con

  2. Phân chia chất tế bào

  3. Phân chia nhân

  Sự phân chia tế bào thực vật diễn ra theo trình tự sớm muộn như thế nào ?

  A. 3 - 1 - 2

  B. 2 - 3 - 1

  C. 1 - 2 - 3

  D. 3 - 2 - 1

  Câu 27. Sự lớn lên của tế bào thực vật có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Trao đổi chất

  C. Sinh sản

  D. Cảm ứng

  Câu 28. Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

  A. 32 tế bào

  B. 4 tế bào

  C. 8 tế bào

  D. 16 tế bào

  Câu 29. Thành phần nào dưới đây tham gia vào quá trình phân bào ở thực vật ?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Chất tế bào

  C. Vách tế bào

  D. Nhân

  Câu 30. Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là đúng ?

  A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.

  B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.

  C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

  D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo

  So sánh cấu tạo tế bào vi khuẩn và tế bào Thực vật?(điền câu trả lời vào bảng sau)

  *MIK ĐANG CẦN GẤP.Nhờ các bạn trả lời ngắn gọn và đầy đủ hộ mik nhé!Thanks

  Tế bào vi khuẩn

  Tế bào Thực vật

  *Giống nhau

  *Khác nhau

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Goc pho

  Tế bào phân chia như thế nào?

  - Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

  - Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh

  Quan sát H.8.1 và cho biết

  Tế bào lớn lên như thế nào?

  Nhờ đâu mà tế bào lớn lên được?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm

  mô la j

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  Tế bào thực vật gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của chúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  Câu 1: Trình bày cấu tạo , chức năng, thành phần của tế bào

  Câu 2: Tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia. Quá trình phân chia diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của việc phân chia tế bào.

  Giúp mình với, sắp kiểm tra 15 phút rồikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  Câu 1: Nêu hình dạng, kích thước của tế bào thực vật.

  Câu 2: Quá trình phân chia của tế bào diễn ra như thế nào?

  Giúp tớ với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang

  1) Trình bày cấu tạo thực vật và chức năng của nó .

  2) Ứng chọn 1 cành cây trong vườn , bóc 1 khoanh vỏ hiện tượng gì xảy ra ? Giải thích hiện tượng ấy .

  3) Từ 1 tế bào qua 2 lần phân chia tạo ra mấy tế bào con ?

  4) Có phải tất cả các rễ cây đều là miền hút không ? Vì sao?

  5) Thực vật ở nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng .

  Giúp tui ,mai tui kiểm tra rồi T^T

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì

  em hãy cho biết tế bào ở nơi nào có khả năng sinh sản

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải

  Nêu khái niệm mô .các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Vì sao có một số tế bào ở thân non có chất diẹp lục?

  Theo dõi (0) 5 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải

  Hạt do bộ phận nào của hoa biến đổi thành?

  A.Đầu nhụy

  B.vòi nhụy

  C.bầu nhụy

  D.noãn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  có 5 tế bào ở mô phân sinh ngọn, sau 1 thời gian chúng cùng nhau phân chia liên tiếp tạo thành 160 tế bào con. Tính số lần phân chia của mỗi tế bào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long

  Thực vật có không bào lớn nhằm mục đích gì

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu

  hãy nêu đặc điểm, kích thước, cấu tạo, hình dạng của tế bào thực vậtlolanggiúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  Giải thích một số hiện tượng thực tế: bấm ngọn, tỉa cành,....

  Giúp nhanh giùm mình với mình cần gấp lắm. Mai là mình kiểm tra rồi.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  1. Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:

  A. Vách tế bào và nhân. B. Chất tế bào và nhân.

  C. Lục lạp và nhân. D. Vách tế bào và lục lạp.

  2. Nhóm cây nào toàn bộ rễ cọc:

  A. Cây xoài, cây ớt, cây hoa hồng. B. Cây bưởi, cây hành, cây rau cải.

  C. Cây táo, cây mít, cây hoa phượng. D. Cây lúa, cây ngô, cây dừa.

  3. Một tế bào mẹ để thành 64 tế bào con phải qua mấy lần phân chia:

  A. 4 lần. B. 5 lần. C. 6 lần. D. 7 lần.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Làm sao để tế bào thực vật gia tăng kích thước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala

  Trên túi bào tử có vòng cơ. Vòng cơ này có chức năng gì đối với bào tử?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang

  Câu1: kể tên các bộ phận chính và chức năng các thành phần đó của tế bào Câu 2:bộ phận nào thực hiện chức năng chính của rễ?con người hấp thụ nước và muối khoáng qua lông hút của rễ Câu 3:Giải thích tại sao bộ rễ của đường ăn sâu,lan rộng số lượng rễ con nhiều Câu 4:Em hãy cho biết thân to ra do đâu?thân có thể biến dạng thành những bộ phận nào của cây,khi đó chúng thực hiện chức năng gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA