YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 139 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 139 sách GK Sinh lớp 6

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Lớp một lá mầm: Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung hoặc song song.
  • Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm, hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân lá có hình dạng

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 139 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF