YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 42 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 42: Lớp Hai lá mầm lớp Một lá mầm giúp các em học sinh hiểu hơn về thực vật thuộc lớp Hai lá mầm với thực vật thuộc lớp Một lá mầm. Phân biệt dựa vào các dấu hiệu chủ yếu sau: Kiểu rễ, kiểu gân, số lá mầm của phôi, dạng thân, số cánh hoa.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF