RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 161 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 161 sách GK Sinh lớp 6

Vi khuẩn có những hình dạng nào? Cấu tạo của chúng ra sao?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
 • Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình cầu, hình hạt, hình xoắn...
 • Cấu tạo vi khuẩn:
  • Vùng nhân: Không có màng bao bọc. Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.
  • Bào tương: là dung dịch lỏng (80% là nước); thành phần cơ bản là Ribôxôm (Cấu tạo từ prôtêin và rARN), là nơi tổng hợp prôtêin.
  • Màng sinh chất: Có chức năng trao đổi chất (thẩm thấu) và bảo vệ tế bào. Có nhiều enzim, tham gia vào phân chia tế bào.
  • Vách (Thành tế bào): là khung quy định hình dạng của tế bào, tham gia vào phân chia tế bào.
  • Bào tử: Là hình thức chuyển thể của một số VK trong điều kiện không thuận lợi. Có khả năng đề kháng rất cao với ngoại cảnh, khi gặp điều kiện thuận lợi nó trở lại trạng thái VK bình thường và có khả năng gây bệnh.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 161 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1