YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 115 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 115 sách GK Sinh lớp 6

Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng? Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào? Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng.

Giữa cốc thí nghiệm và cốc đối chứng giống nhau về các điều kiện: hạt giống, nước, không khí. nhưng khác nhau về điều kiện nhiệt độ.

Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được.

Vậy hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 115 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF