YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 35 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm​ giúp các em học sinh vận dụng trong sản xuất: Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON