AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

  • A. Sống của cá thể, thong qua học tập và rút kinh nghiệm
  • B. Phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm
  • C. Sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền
  • D. Sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>