AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

  • A.

   Số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

  • B. Kích thích của môi trường kéo dài
  • C. Kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần
  • D. Kích thích của môi trường mạnh mẽ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>