ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính như thế nào? 

  • A. Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính.
  • B. Không phải bất kì kích thích nào cũng là xuất hiện tập tính.
  • C. Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính. 
  • D. Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính là không phải bất kì kích thích nào cũng là xuất hiện tập tính.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139747

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON