ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh? 

  • A. Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.
  • B. Rất bền vững và không thay đổi.
  • C. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.
    
  • D. Do kiểu gen quy định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm của tập tính bẩm sinh:

  + Rất bền vững và không thay đổi.

  + Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.

  + Do kiểu gen quy định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON