AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét các tập tính sau:

  (1) người thấy đèn đỏ thì dừng lại

  (2) Chuột chạy khi nghe tiếng mèo kêu

  (3) Ve kêu vào mùa hè

  (4) Học sinh nghe kể chuyển cảm động thì khóc

  (5) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản

  Trong các trường hợp trên, những tập tính bẩm sinh là

  • A. (2) và (5)
  • B. (3) và (5)
  • C. (3) và (4) 
  • D. (4) và (5)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>