YOMEDIA
VIDEO

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật

1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ?

2. Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt ? Vì sao kh igheps cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép ?

Cảm ơn đã trả lời '-'

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1/

  - Giống nhau:

  + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm ) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.

  + Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền.

  - Khác nhau:

  Sinh sản vô tính ở động vật có hình thức trinh sinh: cơ thể mới được hình thành không phải từ một tế bào sinh dưỡng 2n mà từ một tế bào trứng 1n. Tế bào trứng (n) này không thụ tinh mà phát triển thành một cơ thể.

  2/

  – Phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì để giảm mất nước qua con đường thoát hơi nước nhằm tập trung nước nuôi ơắc tế bào cành ghép, nhất là các mô phân sinh.

  – Phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép để mô dẫn (mạch gô và mạch rây) dễ nối liền với nhau bảo đảm thông suốt cho dòng nước và các chất dinh dưỡng từ gốc ghép đên được tế bào của cành ghép hoặc mất ghép được dễ dàng.

  – ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt :

  + Giữ nguyên được tính trạng mong muốn.

  + Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả : chỉ 2 – 5 năm tuỳ loài cây, tuỳ tuổi sinh lí của cành.    bởi Tuấn Hoàng 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1