YOMEDIA

Bài tập 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 47 sách GK Sinh lớp 11

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

ADMICRO

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp ví dụ:

 • N, P, S: tham gia tạo thành enzim quang hợp.
 • N, Mg: tham gia hình thành diệp lục.
 • K: điều tiết độ đóng mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.
 • Mn, Cl: liên quan đến quang phân li nước.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 47 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thúy ngọc

  (2) Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím.

  (3) Nồng độ CO2 càng tăng thì cường độ quang hợp càng tăng.

  (4) Nồng độ CO2 tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hòa trở đi, nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần.

  (5) Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh thường đạt cực đại ở 25 - 35o C rồi sau đó giảm mạnh.

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1) và (4).     

  B. (1), (2) và (4).

  C. (1), (2), (4) và (5).     

  D. (1), (2), (3), (4) và (5).

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Van Dung

  A. tối đa để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

  B. tối thiểu để cường độ quang hợp thấp hơn cường độ hô hấp.

  C. tối thiểu để cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp.

  D. tối thiểu để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  A. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

  B. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

  C. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

  D. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA