YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 47 sách GK Sinh lớp 11

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp ví dụ:

  • N, P, S: tham gia tạo thành enzim quang hợp.
  • N, Mg: tham gia hình thành diệp lục.
  • K: điều tiết độ đóng mở khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào lá.
  • Mn, Cl: liên quan đến quang phân li nước.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 47 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON