YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 47 sách GK Sinh lớp 11

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp:

Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp.

Ngoài ra:

  • Nước tham gia vào các phản ứng trong pha tối cùa quang hợp.
  • Nước là tác nhân trực tiếp điều tiết độ mở của khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá đến lục lạp để pha tối quang hợp có thể xảy ra.
  • Nước là môi trường duy trì điều kiện bình thường cho toàn bộ bộ máy quang hợp hoạt động.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 47 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON