YOMEDIA

Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 47 sách GK Sinh lớp 11

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 • Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha tối và pha sáng của quang hợp.
 • Mỗi loài thực vật có 1 nhiệt độ tối ưu, tại nhiệt độ đó cường độ quang hợp là lớn nhất.
 • Cường độ quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu, trên ngưỡng đó cường độ quang hợp giảm.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Hong

  cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>