YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 47 sách GK Sinh lớp 11

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha tối và pha sáng của quang hợp.
  • Mỗi loài thực vật có 1 nhiệt độ tối ưu, tại nhiệt độ đó cường độ quang hợp là lớn nhất.
  • Cường độ quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu, trên ngưỡng đó cường độ quang hợp giảm.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON