YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 70 sách GK Sinh lớp 11

Đánh đấu X vào ô trống cho ý trả lời đúng về tiêu hóa xenlulozơ

Trong ống tiêu hóa cùa động vật nhai lại, Thành xenlulozơ của tế bào thực vật:

a) không được tiêu hóa nhưng được phá vỡ ra nhờ co hóp mạnh của dạ dày.

b) được nước bọt thủy phân thành các thành phần  đơn giản.

c) được tiêu hóa nhờ các vi sinh vật cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

d) được tiêu hóa hóa học nhờ các enzim tiết ra từ ống tiêu hóa.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, vách xenlulôzơ của tế bào thực vật được tiêu hóa nhờ vi sinh vật sống cộng sinh trong manh tràng và dạ dày.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 70 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON