AMBIENT

Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 27 sách GK Sinh lớp 11

Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật đã hình thành amit.

 • Hình thành amit: Là con đường liên kết phân tử NH3 với axit amin đicacboxilic: Axit amin đicacboxilic + NH4+→ amit

Vd: Axit glutamic + NH4+ → Glutamin

→ Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng

 • Đó là cách giải độc NH3 tốt nhất (NH3 tích luỹ lại sẽ gây độc cho tế bào)
 • Amit là nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Loc Hien
  Thiếu nito cây sẽ bị làm sao ?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Liinh Le
  Tai sao ăn com hoài không biêt chán?
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • nguyen thi yen
  • Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng
  • A. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
  • B. tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. 
  • C. duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. 
  • D. thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim
  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

AMBIENT
?>