YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 27 sách GK Sinh lớp 11

Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật đã hình thành amit.

  • Hình thành amit: Là con đường liên kết phân tử NH3 với axit amin đicacboxilic: Axit amin đicacboxilic + NH4+→ amit

Vd: Axit glutamic + NH4+ → Glutamin

→ Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng

  • Đó là cách giải độc NH3 tốt nhất (NH3 tích luỹ lại sẽ gây độc cho tế bào)
  • Amit là nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON