YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 27 sách GK Sinh lớp 11

 Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

 

 

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 27 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON