YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 27 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 27 sách GK Sinh lớp 11

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

 Vì:

  • Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, enzim, coenzim, axit  nulêic, diệp lục, ATP…trong cơ thể thực vật.
  • Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm.
  • Thiếu nitơ gây hiện tượng vàng lá( từ vàng ít đến nhiều) xuất hiện trước hết ở các lá già do sự phân giải diệp lục và huy động nguồn nitơ từ các lá phía dưới cho phần phía trên đang tăng trưởng.
  • Sinh trưởng bị kìm hãm, làm giảm năng suất....

​⇒  Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 27 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON