YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15 trang 20 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 tr 20 sách BT Sinh lớp 11

Quá trình khử NO3 (NO→ NH4+)

A. thực hiện ở trong cây.

B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí.

C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza.

D. bao gồm phản ứng khử NO2 thành NO3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Quá trình khử NO3 (NO→ NH4+) thực hiện ở trong cây.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 20 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF