YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh 11

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây là để hút nước cùng các ion

khoáng từ đất và để cố định cây vào đất. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON