YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 101 SGK Sinh 11

Giải bài 5 tr 101 sách GK Sinh lớp 11

Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

a)  Hướng sáng

b)  Hướng tiếp xúc

c)   Hướng trọng lực âm

d)   Cả 3 loại hướng trên.

 

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

b) Đúng. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 101 SGK Sinh 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1