YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 50 sách GK Sinh lớp 11

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

  • Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
  • Năng suất kinh tế : là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON