YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14 trang 17 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 tr 17sách BT Sinh lớp 11

Hãy tính lượng CO2 hấp thụ và lượng giải phóng của 1 ha rừng với năng suất 15 tấn sinh khối/năm?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

                            Ánh sáng mặt trời

6CO+ 12H2O ⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶⟶ C6H12O+ 6O+ 6H2O

\(\frac{{{{6.15.10}^3}}}{{180}}mol\)                                           \(\frac{{{{15.10}^6}}}{{180}}mol\)

\({m_{{O_2}}} = \frac{{{{15.10}^6}.15}}{{180}}.32 = {16.10^6} = 16\) tấn 

\({m_{C{O_2}}} = \frac{{{{15.10}^6}.15}}{{180}}.44 = {22.10^6} = 22\) tấn

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 17 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF