YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 50 sách GK Sinh lớp 11

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Người ta có thể dùng biện pháp nông sinh như bón, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ năng chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng làm tăng năng suất lá.
  • Ngoài việc tăng diện tích lá, người ta còn tăng cường độ quang hợp. Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của một bộ máy quang hợp. Tỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng. Điều khiển cường độ quang hợp băng cách tăng các biện pháp kĩ thuật như cấp nước,bón phân, chắm sóc lá hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.
  • Tuyển chọn và tạo các giống mới có cường độ quang hợp cao.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF