Tại sao màng trong của ti thể lại gấp khúc mà trong lục lạp thì không, các túi dẹp của lục lạp chồng lên nhau để làm gì?

bởi Nguyễn Trung Đức 24/10/2018

Tại sao màng trong của ti thể lại gấp khúc mà trong lục lạp thì không

Tại sao trong lục lạp có những túi xẹp chồng lên nhau

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan