YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 128 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 128 sách GK Sinh lớp 10

Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào

 • Miễn dịch thể dịch:
  • Khái niệm: Là miễn dịch sản xuất ra kháng thể nằm trong thể dịch như máu, sữa, dịch bạch huyết.
  • Kháng nguyên phản ứng đặc hiệu với kháng thể, khớp với nhau như ổ khóa – chìa khóa.
  • Kháng nguyên chỉ phản ứng với loại kháng thể mà nó kích thích tạo thành.
 • Miễn dịch tế bào:
  • Khái niệm: Là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào T độc có nguồn gốc từ tuyến ức.
  • Quá trình: Khi tế bào T phát hiện tế bào khác bị nhiễm thì nó sẽ tiết ra prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm, khiến virut không thể nhân lên.
  • Miễn dịch tế bào có vai trò quan trọng đối với những bệnh do virut gây ra.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 128 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 128 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 128 SGK Sinh học 10

Bài tập 14 trang 173 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 176 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 4-TL trang 181 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 181 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 50 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 51 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 52 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 53 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 54 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 55 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 56 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 57 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 58 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 59 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 60 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 1547 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF