YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 32 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 32 về Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. của tế bào.
  • B. mang tính bẩm sinh.
  • C. sản xuất ra kháng thể.
  • D. có sự tham gia của tế bào T độc
  • A. mang tính bẩm sinh.
  • B. xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập
  • C. không đòi hỏi sự tiếp xúc với tác nhân gây bệnh
  • D. cả A, B, C
  • A. Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền từ cá thề nàv sang cá thể khác.
  • B. Chi cần có tác nhân gây bệnh vào cơ thể là có thể gây bệnh trong bất kì điều kiện nào.
  • C. Vi sinh vật chỉ có thể gây bệnh khi hội tụ 3 điều kiện: mầm bệnh và độc tố; sổ lượng nhiễm đú lớn; con dường xâm nhiềm thích hợp.
  • D. Tác nhân gây bệnh có thể rất đa dạng như: virut, vi khuấn, nấm. động vật nguvên sinh..
  • A. Miễn dịch không đặc hiệu chỉ xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập.
  • B. Miễn dịch không đặc hiệu có sự tham gia của các kháng thê năm trong dịch thể của cơ thể.
  • C. Miễn dịch không đặc hiệu là có sự tham gia của tế bào limphô T bình thường.
  • D. Miễn dịch không đặc hiệu mang tính chất bâm sinh, nhờ cỏ các yếu tố bào vệ tự nhiên của cơ thể.
  • A. Miễn dịch dịch thể mang tính chất bẩm sinh, bao gồm có các yếu tố bào vệ tự nhicn của cơ thế.
  • B. Miễn dịch dịch thê được thể hiện bằng sự sản xuất kháng thê có kha năng tương tác với các kháng nguyên.
  • C. Miễn dịch dịch thể là miễn dịch có sự tham gia của các tế bào limphô T độc.
  • D. Miễn dịch dịch thê là miễn dịch có sự tham gia của các kháng thê nam trong dịch thể của cơ thể nhưng không phải do tế bào limphô B tiết ra.
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF