YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 173 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 tr 173 sách BT Sinh lớp 10

Thế nào là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do HIV gây ra? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • HIV tấn công vào các tế bào của hệ miễn dịch, như tế bào T4 và đại thực bào. Khi số lượng các tế bào này bị giảm sẽ dẫn đến khả năng suy giảm miễn dịch của cơ thể.
  • Các vi sinh vật lợi dụng cơ hội này để tấn công gọi là vi sinh vật cơ hội và bệnh do chúng gây ra gọi là bệnh cơ hội. AIDS là một biểu hiện của bệnh cơ hội. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 173 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 2 trang 128 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 128 SGK Sinh học 10

Bài tập 28 trang 176 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 177 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 178 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 179 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 180 SBT Sinh học 10

Bài tập 4-TL trang 181 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 181 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 186 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 189 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 190 SBT Sinh học 10

Bài tập 50 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 51 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 52 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 53 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 54 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 55 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 56 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 57 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 58 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 59 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 60 trang 191 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 1547 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 157 SGK Sinh học 10 NC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON