Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 101 sách GK Sinh lớp 10

Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?

Gợi ý trả lời bài 3

Trong nuôi cấy không liên tục các chất dinh dưỡng dần cạn kiệt, các chất độc hại qua trao đổi tích lũy ngày càng nhiều. Do đó, tính thẩm thấu của màng bị thay đổi, làm cho vi khuẩn bị thủy phân. Còn trong nuôi cấy liên tục các chất dinh dưỡng và các chất trao đổi luôn ở trong trạng thái tương đối ổn định nên không có hiện tượng tự thủy phân của vi khuẩn.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 3 trang 101 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Vi sinh vật được nuôi cấy trong một hệ thống mở là dạng nuôi cấy liên tục, vì:

  • A. Vi sinh vật luôn nhận được chất dinh dường bổ sung.
  • B. Luôn thải các sán phâm dị hoá ra bên ngoài.
  • C. Vi sinh vật nhận chất dinh dưỡng bả sung và không có sự rút bở sinh khối.
  • D. Vi sinh vật luôn nhận chất dinh dường bố sung và có sự rút bỏ sinh khôi

Được đề xuất cho bạn