YOMEDIA
NONE

Bài tập 18 trang 163 SBT Sinh học 10

Giải bài 18 tr 163 sách BT Sinh lớp 10

Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha nào trong các pha sau đây?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

  • Muốn có nhiều sinh khối thì nên thu hoạch vi sinh vật ở pha cân bằng. 

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 163 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON