YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 101 sách GK Sinh lớp 10

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn:

  • Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.
  • Pha lũy thừa (pha log): Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh.
  • Pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian.
  • Pha suy vong: Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 101 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF