YOMEDIA
UREKA

Bài tập 14.2 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 14.2 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Mô tả nào sau đây về cấu trúc của ribôxôm là đúng:

a) Là một thể hình cầu được cấu tạo từ rARN và prôtêin đặc hiệu.

b) Gồm hai tiểu phần hình cầu kết hợp lại.

c) Gồm hai tiểu phần hình cầu lớn và bé kết hợp lại mà thành, mỗi tiểu phần được hình thành từ sự kết hợp giữa rARN và các prôtêin đặc hiệu.

d) Ribôxôm là một túi hình cầu, bên trong chứa các enzim thuỷ phân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.2

Gồm hai tiểu phần hình cầu lớn và bé kết hợp lại mà thành, mỗi tiểu phần được hình thành từ sự kết hợp giữa rARN và các prôtêin đặc hiệu.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.2 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF