YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.3 trang 110 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 14.3 tr 110 sách GK Sinh lớp 10 NC

Việc phân biệt lưới nội chất (LNC) hạt và trơn dựa vào đặc điểm:

a) LNC hạt hình túi còn LNC trơn hình ống.

b) LNC hạt có ribôxôm bám ở trong lưới còn LNC trơn không có ribôxôm bám.

c) LNC hạt có ribôxôm bám ở trong lưới còn LNC trơn có ribôxôm bám ở mặt ngoài.

d) LNC hạt nối thông với khoang giữa của màng nhân còn LNC trơn nối thông với màng sinh chất

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14.3

Việc phân biệt lưới nội chất (LNC) hạt và trơn dựa vào đặc điểm:  LNC hạt có ribôxôm bám ở trong lưới còn LNC trơn không có ribôxôm bám.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.3 trang 110 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON