Bài 18: Khởi ngữ - Ngữ văn 9

Lý thuyếtSoạn bài FAQ

Qua bài học các em hiểu được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu. Biết đặt cau có khởi ngữ.

Tóm tắt bài

1. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu

Câu 1. Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ. 

a. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b. Giàu, tôi cũng giàu rồi.

(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)

c. Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp […]

(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)

a.

 • Từ "anh" in đậm là khởi ngữ, từ "anh" không in đậm là chủ ngữ.
 • Khởi ngữ đứng trước chủ ngữ và không có quan hệ trực tiếp với vị ngữ theo quan hệ chủ ngữ-vị ngữ.

b.

 • Từ "giàu" in đậm là khởi ngữ, chủ ngữ là từ "tôi".
 • Khởi ngữ đứng trước chủ ngữ và báo trước nội dung thông tin trong câu.

c.

 • Cụm từ "các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ" là khởi ngữ, chủ ngữ là "chúng ta".
 • Khởi ngữ đứng trước chủ ngữ và thông báo về đề tài được nói đến trong câu.

Câu 2. Trước những từ ngữ in đậm nói trên, có những quan hệ từ nào?

 • a. Còn (đối với) anh,...
 • b. (Về) giàu,...

2. Ghi nhớ 

 • Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
 • Trước khởi ngữ thường có thêm các quan hệ từ: về, đối với,...

Lời kết

Qua bài học này các em cần nắm được:

 • Khái niệm khở ngữ là gì?
 • Tìm ra được khởi ngữ trong câu và tác dụng của khởi ngữ.

Để hiểu được phân tích là gì? tổng hợp là gì trong bài văn nghị luận các em tham khảo trước bài Phép phân tích và tổng hợp.

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn