RANDOM

Hỏi đáp về Việt Bắc - Tố Hữu - Phần 2: Tác phẩm - Ngữ văn 12

Nếu các em có thắc mắc về hoàn cảnh ra đời, kết cấu, cảm hứng chủ đạo của bài thơ cũng như các vấn đề khác có liên quan đến bài thơ Việt Bắc, vui lòng đặt câu hỏi. Cộng đồng VĂN HỌC 247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (9 câu):

 

YOMEDIA