• Câu hỏi:

  Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

  • A.  Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
  • B.  Bậc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  • C.  Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
    Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
  • D.  Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC