ON
ADMICRO

Hỏi đáp về Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Sau khi học bài Lịch sử 9 Bài 34 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 có những khó khăn thắc mắc các em hãy đặt câu hỏi tại phần hỏi đáp để được giải đáp, hi vọng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (178 câu):

 

 

 

AMBIENT
1=>1