YOMEDIA
NONE

Bài tập Thảo luận 1 trang 157 SGK Lịch sử 9 Bài 30

Bài tập Thảo luận 1 trang 157 SGK Lịch sử 9 Bài 30

Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Ngày 29 - 3 - 1973, Mĩ rút quân về nước, tạo nên sự thay đổi căn bản trong so sánh lực lượng có lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu và hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.
  • Quân Mĩ rút quân khỏi nước ta, nhưng vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự, tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 1 trang 157 SGK Lịch sử 9 Bài 30 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON