YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 33 SBT Lịch Sử 9

Bài tập 3 trang 33 SBT Lịch Sử 9

Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp về sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản.

Cột A:

1. Tổng sản phẩm quốc dân

2. Về thu nhập bình quân theo đầu người

3. Về công nghiệp

4. Về nông nghiệp

Cột B:

A. Những năm 1950-1960, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 15%, những năm 1961-1970 là 13,5%

B. Những năm 1967-1969, cung cấp 80% nhu cầy lương thực trong nước , 2/3 nhu cầu thịt sữa.

C. Năm 1990 đạt 23769 USD, vượt Mĩ và đứng thứ hai trên thế giới sau Thụy Sĩ

D. năm 1950 chỉ mới đtạ 20 tỉ USD, đến năm 1968 lên 130 tỉ USD.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

1 - D

2 - A

3 - C

4 - B

-- Mod Lịch Sử 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 33 SBT Lịch Sử 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON